Muốn yêu mà không được

Một tool nhỏ giúp bạn nào muốn thử thách bạn của mình. Hãy bảo bạn có mình click được vào nút yêu thì yêu.
Rất vui nhé, đảm bảo để yêu bạn không phải dễ.