500 biểu tượng Facebook đẹp, ấn tượng

Rất nhiều biểu tượng, icon vui và nhiều ký hiệu đặc biệt (Facebook Emoticons) cho các bạn lựa chọn, rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần copy ký hiệu trong ô màu xanh hoặc những dòng ký hiệu phía dưới và dán vào dòng trạng thái của bạn là xong.
Chúc các bạn thành công!

Bộ biểu tượng này rất đa dạng. Biểu tượng cảm xúc mặt vui, buồn, giận, sầu thảm,… Biểu tượng hoạt hình trái tim, tình cảm, quần áo, nhà cửa, chim chóc, giầy dép, sấm sét, mây mưa,…

Cách chèn biểu tượng vào Facebook

Bạn muốn sử dụng biểu tượng nào thì click vào ô màu XANH chứa kí tự đại diện cho biểu tượng rồi copy (CTRL+C) mã đó. Sau đó qua Facebook dán (CTRL+V) vào Status hoặc Chat,..

Icon Facebook: Facebook Smiley Face Icon Facebook: Facebook big smile - Grin emoticon Icon Facebook: Facebook Sad Emoticon Icon Facebook: Facebook Cry Emoticon Icon Facebook: Facebook Tounge Out Emoticon Icon Facebook: Facebook Angel Smiley Emoticon Icon Facebook: Facebook Devil Emoticon Icon Facebook: Facebook Confused Smiley Icon Facebook: Facebook Wink Smiley Icon Facebook: Facebook Gasp Emoticon Icon Facebook: Facebook squint emoticon Icon Facebook: Facebook angry smiley Icon Facebook: Facebook Kiss Emoticon
Icon Facebook: Facebook Heart Emoticon Icon Facebook: Facebook Kiki Smiley Icon Facebook: Glasses Smiley for Facebook Icon Facebook: Facebook Sunglasses Smiley Icon Facebook: Facebook Shark Emoticon Icon Facebook: Facebook Robot Smiley Icon Facebook: Facebook Grumpy Smiley Icon Facebook: Facebook Pacman Emoticon Icon Facebook: Facebook Unsure Smiley Icon Facebook: Facebook Curly Lips Emoticon Icon Facebook: Facebook Blush Emoticon Icon Facebook: Thumb Up (y) Like Facebook Emoticon Icon Facebook: Poop - New Facebook Emoticon
Icon Facebook: Chris Putnam emoticon Icon Facebook: Facebook Penguin Emoticon Icon Facebook: Peace Fingers Emoticon Icon Facebook: Facebook Sun Emoticon Icon Facebook: Facebook Cloud Icon Icon Facebook: Umbrella Emoticon Icon Facebook: Facebook Thunder Emoticon Icon Facebook: Stars Facebook Emoticons Icon Facebook: White star Facebook emoticon Icon Facebook: Snowflake Emoji for Facebook Icon Facebook: Facebook Snowman Emoticon Icon Facebook: Cup Of Coffee Facebook Emoticon Icon Facebook: Hot plate emoticon
Icon Facebook: Boat emoticon Icon Facebook: Fuel pump emoticon Icon Facebook: Airplane Facebook emoticon Icon Facebook: Fountain emoticon Icon Facebook: Tent emoticon Icon Facebook: Facebook church emoticon Icon Facebook: Telephone Facebook Emoticon Icon Facebook: Envelope emoticon Icon Facebook: Scissors emoticon Icon Facebook: Toilet emoticon for Facebook Icon Facebook: Bath emoticon Icon Facebook: Red bikini undearwear emoticon for Facebook Icon Facebook: Lipstick emoticon
Icon Facebook: T-shirt emoticon Icon Facebook: Kimono emoji Icon Facebook: Dress emoticon Icon Facebook: Boots emoticon Icon Facebook: High heels emoticon Icon Facebook: Sandal emoticon Icon Facebook: Briefcase emoticon Icon Facebook: Handbag Icon Facebook: Tie emoticon for Facebook Icon Facebook: Top hat Facebook emoticons Icon Facebook: Womans hat emoji Icon Facebook: Crown emoticon Icon Facebook: Ring emoticon
Icon Facebook: No smoking Facebook emoticon Icon Facebook: Soccer ball emoticon Icon Facebook: Baseball emoticon Icon Facebook: Golf emoticon Icon Facebook: Football emoticon Icon Facebook: Basketball emoticon Icon Facebook: Tennis emoticon Icon Facebook: Billiard emoticon Icon Facebook: Target emoticon Icon Facebook: Skis emoticon Icon Facebook: Racing flags emoticon Icon Facebook: Finish line emoticon Icon Facebook: Trophy emoticon
Icon Facebook: Warning sign emoticon for Facebook Icon Facebook: No entry emoticon Icon Facebook: exclamation point Emoji Icon Facebook: Exclamation mark emoticon Icon Facebook: Red exclamation point emoticon Icon Facebook: Question mark emoticon Icon Facebook: Cross mark emoticon Icon Facebook: Cross mark Facebook emoji Icon Facebook: Multiplication Facebook symbol Icon Facebook: Heart suit emoticon Icon Facebook: Spades emoticon Icon Facebook: Diamond suit emoticon for Facebook Icon Facebook: Clubs suit emoticon
Icon Facebook: A-ok sign Icon Facebook: Dislike Emoticon Icon Facebook: Facebook Clenched Fist Emoticon Icon Facebook: Index finger emoticon Icon Facebook: High Five Emoticon Icon Facebook: Two hands reaching up Icon Facebook: Muscle arm Icon Facebook: Fist Emoticon Icon Facebook: A pair of hands clapping. Icon Facebook: Finger pointing up Icon Facebook: Index finger Icon Facebook: Finger pointing left emoticon Icon Facebook: Finger pointing down Emoticon
Icon Facebook: Broken Heart Emoticon Icon Facebook: Facebook Blue Heart Icon Icon Facebook: Green Heart Emoticon Icon Facebook: Yellow Heart Emoticon Icon Facebook: Purple Heart Emoticon Icon Facebook: Triple Heart Emoticon Icon Facebook: Stabbed Heart Icon Facebook: Cool heart icon Icon Facebook: Wrapped Heart Emoticon Icon Facebook: Sparkling Heart Icon Icon Facebook: Revolving hearts Emoji Icon Facebook: White heart in red square Icon Facebook: Love letter Facebook emoticon
Icon Facebook: Couple in love Icon Facebook: Lip Mark Emoticon Icon Facebook: Lips Emoticon Icon Facebook: Emoticon in love Icon Facebook: Emoticon Blowing A Kiss Icon Facebook: Kiss emoticon for Facebook Icon Facebook: Happy Facebook smiley red in face Icon Facebook: Smirking smiley Icon Facebook: Satisfied Icon Facebook: Smiling face for Facebook Icon Facebook: Big smile emoticon Icon Facebook: Disappointed emoticon Icon Facebook: Crying Emoji smiley for Facebook
Icon Facebook: Medic Facebook smiley Icon Facebook: Emoticon with cold sweat Icon Facebook: Fear Emoticon Icon Facebook: Relieved emoticon Icon Facebook: Sleepy smiley Icon Facebook: Scared Facebook Emoticon Icon Facebook: Emoticon screaming in fear Icon Facebook: Dizzy emoticon Icon Facebook: Emoticon Shedding Tears Icon Facebook: Angry face emoticon Icon Facebook: Emoticon with eyes wide open Icon Facebook: Astonished Emoticon Icon Facebook: Big Grin Emoticon
Icon Facebook: Tongue out and winking Icon Facebook: Tongue out emoticon Icon Facebook: Winking Emoticon Icon Facebook: Sad Face Icon Facebook: Unamused Emoticon Icon Facebook: Emoticon crying tears of joy Icon Facebook: Red Angry Emoticon Icon Facebook: Purple Devil Emoticon Icon Facebook: Alien Emoticon Icon Facebook: Green Monster Emoticon Icon Facebook: Ghost Emoticon Icon Facebook: Angel Emoji Icon Facebook: Girl with bunny ears
Icon Facebook: Guardsman Emoticon Icon Facebook: Man With Turban Icon Facebook: Santa Claus Emoticon Icon Facebook: Policeman Emoticon Icon Facebook: Construction Worker Emoticon Icon Facebook: Princess Emoticon Icon Facebook: Older Man Icon Facebook: Older woman Icon Facebook: Man emoticon Icon Facebook: Emoticon of woman Icon Facebook: Boy emoticon Icon Facebook: Girl emoticon for Facebook Icon Facebook: Baby Face
Icon Facebook: Blonde Girl Emoticon Icon Facebook: Boy and girl holding hands Icon Facebook: Man and woman holding hands Icon Facebook: Dancer Emoticon Icon Facebook: Ear Emoticon Icon Facebook: Nose Emoticon Icon Facebook: Eyes Emoticon Icon Facebook: Star Emoticon Icon Facebook: Moon Emoticon Icon Facebook: Facebook Music Note Emoticon Icon Facebook: Music Notes Emoticon Icon Facebook: Zzz Emoticon Icon Facebook: Fire Emoticon
Icon Facebook: Bell Emoticon Icon Facebook: Balloon Emoticon Icon Facebook: Happy New Year Emoticon Icon Facebook: Cocktail Glass Emoticon Icon Facebook: Beer Emoticon Icon Facebook: Beer Emoji Icon Facebook: Bottle emoticon Icon Facebook: Teacup emoticon Icon Facebook: Fork and knife emoticon Icon Facebook: Bread emoticon Icon Facebook: Frying Pan - Cooking emoticon Icon Facebook: French fries emoticon Icon Facebook: The food pot emoticon
Icon Facebook: Bowl of sushi Icon Facebook: Spaghetti food Icon Facebook: Steaming bowl Icon Facebook: Facebook cake emoticon Icon Facebook: Shaved ice Icon Facebook: Ice cream emoticon Icon Facebook: Hamburger Emoticon Icon Facebook: Red Apple Emoticon Icon Facebook: Strawberry Emoticon Icon Facebook: Orange Emoticon Icon Facebook: Watermelon emoticon Icon Facebook: Tomato icon Icon Facebook: Aubergine
Icon Facebook: Seedling Emoticon Icon Facebook: Palm Emoticon Icon Facebook: Cactus Emoticon Icon Facebook: Maple Leaf Emoticon Icon Facebook: Fallen Leaf Emoticon Icon Facebook: Fluttering Leaf Icon Facebook: Cherry Blossom Icon Facebook: Facebook Rose Emoticon Icon Facebook: Tulip Emoticon Icon Facebook: Sunflower Emoticon Icon Facebook: Hibiscus Emoticon Icon Facebook: Bouquet Emoticon Icon Facebook: Christmas Tree Emoticon
Icon Facebook: Puppy Emoticon Icon Facebook: Teddy Bear Emoticon Icon Facebook: Monkey Face Icon Facebook: Mouse Emoticon Icon Facebook: Hamster Emoticon Icon Facebook: Wolf Emoticon Icon Facebook: Tiger Emoticon Icon Facebook: Horse face Icon Facebook: Pig Emoticon Icon Facebook: Cat Emoticon Icon Facebook: Bunny Emoticon Icon Facebook: Poodle Emoticon Icon Facebook: Sheep Emoticon
Icon Facebook: Penguin face Icon Facebook: Koala Emoticon Icon Facebook: Cow Emoticon Icon Facebook: Wild boar Emoticon Icon Facebook: Chicken Emoticon Icon Facebook: Yellow Chick Icon Facebook: Bird Emoticon Icon Facebook: Elephant Emoticon Icon Facebook: Horse Emoticon Icon Facebook: Monkey Emoticon Icon Facebook: Camel Emoticon Icon Facebook: Dolphin Emoticon Icon Facebook: Whale emoticon
Icon Facebook: Tropical Fish Icon Facebook: Fish Emoticon Icon Facebook: Blowfish Icon Facebook: Octopus Icon Facebook: Seashell Emoticon Icon Facebook: Frog Face Icon Facebook: Snake Emoticon Icon Facebook: Bug Emoticon Icon Facebook: Wind Emoticon Icon Facebook: Wave Emoticon Icon Facebook: Droplets Emoticon Icon Facebook: Snowflake Facebook Emoticon Icon Facebook: Rainbow Facebook Emoticon
Icon Facebook: Phone emoticon Icon Facebook: Fax emoticon Icon Facebook: Speakers emoticon Icon Facebook: Emoticon of radio Icon Facebook: Camera Emoji Icon Facebook: Movie emoticon Icon Facebook: VHS emoticon Icon Facebook: Satellite Icon Facebook: Facebook TV Emoticon Icon Facebook: PC Facebook Emoticon Icon Facebook: Floppy disk emoticon Icon Facebook: CD or DVD Emoticon Icon Facebook: Tablet or smartphone emoticon
Icon Facebook: Present emoticon Icon Facebook: Carp streamers Icon Facebook: Anger symbol emoticon Icon Facebook: Nail Polish Emoticon Icon Facebook: Footprints Facebook Emoticon Icon Facebook: Clover Emoticon Icon Facebook: Graduation Hat Icon Facebook: Pumpkin Emoticon Icon Facebook: Skull emoticon Icon Facebook: Automated Teller Machine Icon Facebook: Money bag emoticon Icon Facebook: Dollar emoticon Icon Facebook: Yen bill
Icon Facebook: Bicycle emoticon Icon Facebook: Automobile emoticon Icon Facebook: Car Facebook emoticon Icon Facebook: Truck emoticon Icon Facebook: Bus emoticon Icon Facebook: Fire truck emoticon Icon Facebook: Police car emoticon Icon Facebook: Ambulance emoticon Icon Facebook: Taxi emoticon Icon Facebook: Train emoticon Icon Facebook: Tram car Icon Facebook: Speed train Icon Facebook: Station emoji
Icon Facebook: Speedboat emoji Icon Facebook: Ship emoticon Icon Facebook: Roller coaster Icon Facebook: Rocket emoji Icon Facebook: Ticket emoticon Icon Facebook: Bus stop sign Icon Facebook: Traffic lights Icon Facebook: Construction sign on road Icon Facebook: Barber sign Icon Facebook: Antenna signal Icon Facebook: No under 18 emoticon Icon Facebook: Vibration mode emoticon Icon Facebook: Phone off emoticon
Icon Facebook: Sunrise emoticon Icon Facebook: Sunrise over mountains Icon Facebook: Sunset emoticon Icon Facebook: Dusk emoji Icon Facebook: Starry night emoticon Icon Facebook: Snow mountain emoticon Icon Facebook: Japanese castle emoji Icon Facebook: Japanese building emoji Icon Facebook: Castle emoticon Icon Facebook: Bank emoticon Icon Facebook: Statue of Liberty emoticon for Facebook Icon Facebook: Ferris wheel emoticon Icon Facebook: Tokyo tower emoji
Icon Facebook: Hotel emoticon Icon Facebook: Love hotel emoji Icon Facebook: Office emoticon Icon Facebook: School emoticon Icon Facebook: Factory emoticon Icon Facebook: Hospital emoticon Icon Facebook: Department store emoticon Icon Facebook: Convenience store Icon Facebook: Wedding emoticon Icon Facebook: House emoji Icon Facebook: House emoticon Icon Facebook: Mailbox emoticon Icon Facebook: Mailbox with raised flag
Icon Facebook: Postbox emoji Icon Facebook: Mail emoticon for Facebook Icon Facebook: Incoming mail Facebok emoticon Icon Facebook: Memo sign Icon Facebook: School bag emoticon Icon Facebook: Open book emoticon Icon Facebook: Paint palette Icon Facebook: Microphone emoticon Icon Facebook: Megaphone emoticon Icon Facebook: Headphones emoticon Icon Facebook: Saxophone emoticon Icon Facebook: Trumpet emoticon Icon Facebook: Guitar emoticon for Facebook
Icon Facebook: Public address system Icon Facebook: Lock emoji Icon Facebook: Closed lock with a key Icon Facebook: Key Facebook emoticon Icon Facebook: Open lock emoticon Icon Facebook: Magnifying glass emoticon Icon Facebook: Light bulb emoticon Icon Facebook: Dollar sign for Facebook Icon Facebook:  Pistol emoticon Icon Facebook: Bomb emoticon Icon Facebook: Cigarette emoticon Icon Facebook: Pill emoticon Icon Facebook: Syringe emoji
Icon Facebook: Mask emoticon Icon Facebook: Clapper board Icon Facebook: Film role Icon Facebook: Restroom Icon Facebook: Mens emoticon Icon Facebook: Womens emoticon Icon Facebook: Child emoticon Icon Facebook: VS emoticon versus Icon Facebook: Up emoji Icon Facebook: Cool emoticon sign Icon Facebook: Wheelchair emoticon Icon Facebook: Curly loops sign Icon Facebook: WC emoticon
Icon Facebook: Congratulations emoticon Icon Facebook: Secret Facebook emoticon Icon Facebook: Free service symbol Icon Facebook: Available Facebook symbols Icon Facebook: Destination emoticon Icon Facebook: Finger point Icon Facebook: Full emoticon Icon Facebook: Sale emoticon Icon Facebook: Have nothing emoticon Icon Facebook: Month symbol Icon Facebook: Own emoticon Icon Facebook: Request emoticon Icon Facebook: Working emoticon for Facebook
Icon Facebook: Good bargain symbol Icon Facebook: Square symbol Icon Facebook: Circle Icon Facebook: Rightwards arrow Icon Facebook: Downwards arrow Icon Facebook: Leftwards arrow Icon Facebook: Upwards arrow Icon Facebook: Northeast arrow Icon Facebook: Northwest arrow Icon Facebook: Southeast arrow Icon Facebook: Southwest arrow Icon Facebook: Up right arrow Icon Facebook: Arrow pointing down right
Icon Facebook: Ribbon emoticon Icon Facebook: Closed umbrella emoji Icon Facebook: Droplet emoji Icon Facebook: Hammer Facebook emoticon Icon Facebook: Seat emoticon Icon Facebook: Part alternation mark Icon Facebook: Trident emoticon Icon Facebook: Noob sign Icon Facebook: Mahjong tile red dragon Icon Facebook: Gem stone Icon Facebook: Diamond emoticon Icon Facebook: Blue diamond emoji Icon Facebook: Orange diamondCác Icon Facebook làm từ kí tự đặc biệt

☹  ☺  ☻   ت  ヅ  ツ  ッ  シ   Ü    ϡ    
  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 

≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   

≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦

^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^         (°⌣°)       ٩(^‿^)۶


٩(͡๏̮͡๏)۶        =^.^=        (•‿•)        (^L^)    (>‿♥)

♥‿♥ ◙‿◙        ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

(▰˘◡˘▰)         < (^^,) > ».« ಠ_ృ       ಥ_ಥ

v_v ►_◄ ►.◄      >.< ಠ_ರೃ         ಠ╭╮ಠ

מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖       Ծ_Ծ ಠ_ಠ

●_●      (╥﹏╥) ( ´_⊃`)   (►.◄) (ு८ு)

(ಠ_ರೃ) (◕︵◕) *-* ^( ‘-’ )^ ఠ_ఠ

ಠ~ಠ  ರ_ರ {•̃̾_•̃̾} 【•】 _【•】 v( ‘.’ )v

».«        >.<      ॓_॔       (-”-)      (>.<) \m/(>.<)\m/  


⊙▃⊙ O.o       v(ಥ ̯ ಥ)v        (ㄒoㄒ)         \˚ㄥ˚\

õ.O      (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚|      ‘Ω’

ಠoಠ ☼.☼     ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ

$_$ ◄.►        ~,~ ಠ▃ಠ ತಎತ ˚⌇˚

॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘       ^L^

句_句    (°∀°) ヽ  (`Д´)ノ  ‹(•¿•)›     (•̪●)     (╥╥)

(✖╭╮✖)       ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏●

{(>_<)}      o(╥﹏╥)o (`・ω・´) இ_இ (• ε •)     

(●´ω`●)      १|˚–˚|५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<)

@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*)     (─‿‿─)      凸(¬‿¬)凸     ¯\(©¿©) /¯

◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*)        (●*∩_∩*●)

◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō`      ‹(•¿•)›

(\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)        Ƹ̴Ӂ̴Ʒ       εїз

☺ ☻  ♦  ♣  ♠  ♥  ♂  ♀  ♪  ♫  ☼  ↕  ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣

 ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ 
✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆

 。◕‿◕。


☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪ 

☽♐♑♒♓♀♂☝☜ ☂☁☀☾☽☞♐☢☎

☮ peace ☮


̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿


┌∩┐(◣_◢)┌∩┐


Icon Facebook hình các cung hoàng đạo

♒  Bảo Bình (Aquarius)        ♊   Song Tử (Gemini)        ♎   Thiên Bình (Libra)
♊  Song Tử(Gemini)              ♋  Cự Giải (Cancer)         ♏   Scorpio (Hổ Cáp)
♈  Bạch dương (Aries)          ♌   Sư Tử (Leo)             ♐   Nhân Mã (Sagittarius)
♉  Kim Ngưu (Taurus)          ♍  Xử Nữ (Virgo)           ♑   Ma Kết (Capricorn)

Icon Facebook hình trái tim
❤       ❣    ♡    ღ   ❦    ♂   ♀   웃    


Icon Facebook hình ngôi sao
✪   ✩   ✰   ✫   ✬   ✭   ★   ⋆   ✢    ✣   ✤   ✥    

❋   ✦    ✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺     ✻   ❇    ❈   

❉    ❊   ✽   ✾    ✿   ❁   ❃   ❋   Ion về thời tiết Weather

    ☼   ☁   ❅   ☃  ℃  ℉  ϟ


Icon trong cờ Vua Chess

  ♛  ♜  ♝  ♞   ♟   ♔  ♕  ♖   ♗   ♘  


Icon trong tứ - Cards

♠    ♣   ♥   ♦   ♤   ♧   ♡   

Các icon cảm xúc cho Facebook
(n_n) Cười
(._.) Uh oh
(-__-) Đau, buồn ngủ, mệt
(T_T) Khóc, buồn
(@[email protected]) Choáng váng, chóng mặt
(O_O) Sửng sốt, ngạc nhiên
(*^*) Ngạc nhiên, kinh ngạc
(>_<) Ối
(^_^) Vui vẻ, hạnh phúc
*(^O^)* Vui hơn, hạnh phúc hơn
(^o^) Sung sướng, vui mừng
(¬_¬) Bực bội
(¬_¬”) Bực mình
(X_X) Chết
(=_=) Chán
(*-*) Yêu thích
(!__!) Buồn
(o_O) Hoài nghi, ngờ vực
(p_q) Bối rối, ngượng
(o_o) “Không đùa chứ ???”
(-_-)
(’_') Nghiêm túc
(?_?) “Cái gì ???”
w(^o^)W Wow !!!
(=^_^=) Mèo
(u_u) Buồn
(ú_ú) Đau ốm
(ñ_ñ) Cười giả tạo
(Y_Y) Buồn vô tận
($_$) “Tiền tiền”
(ò_ó) Tức điên
(♥_♥) Đang yêu
(-_o) Nháy mắt
(>_<) Ghen tị, đố kỵ
(ô_ô) “Đang nhìn cái gì thế ???”
(z_z) Buồn ngủ, ngái ngủ
(9_9) Không ngủ được
(U_U) “Tôi xin lỗi”
^(*-*)^ Đầu hàng
(^-^)b Thành công
(ò_ô) “Cái gì thế ???”
(õ_ó) “Uhhh”