Có yêu tớ không?

Hãy gửi cho người ấy xem người ấy có yêu bạn không nhé!
Chúc các bạn vui vẻ!